Technické parametry

 

Tyče

 

Tyče U
Tyče rovnoramenného L
Tyče NErovnoramenného L
Tyče I
Tyče T
Tyče čtvercové
Tyče kruhové
Tyče kruhové pokračování
Tyče ploché
     
     

 

 

Plechy